O PROGRAMU ZA NVO FINANČNEGA MEHANIZMA EGP

Norveška, Islandija in Lihtenštajn so vzpostavile poseben finančni mehanizem namenjen zmanjševanju gospodarskih in socialnih razlik v Evropskem gospodarskem prostoru. V okviru finančnih mehanizmov posebno programsko področje, namenjeno podpori nevladnim organizacijam, omogoča dostop do finančnih sredstev, usmerjenih v krepitev zmogljivosti sektorja ter spodbujanju njegovega prispevka k socialni pravičnosti, demokraciji in trajnostnemu razvoju.

Program za NVO V Sloveniji upravljata REC Slovenija (Regionalni center za okolje) in CNVOS (Center nevladnih organizacij Slovenije).

Skupna vrednost programa za NVO v Sloveniji znaša 1.875.000 evrov, od tega je skladu za projekte NVO namenjenih 1.593.750 evrov.

Sredstva smo nevladnim organizacijam razdelili na dveh razpisih. S prvim razpisom smo razdelili 1.253.566 EUR, od tega 781.431 EUR za velike projekte in 472.135 EUR za srednje projekte.Pravkar pa smo zaključili še z razpisom za male projekte, s katerim smo razdelili 335.999 EUR.

Več o programu na: http://norveski.nvosklad.si/

PREDSTAVITEV SREDNJIH IN VELIKIH PROJEKTOV »

PREDSTAVITEV MALIH PROJEKTOV »

 

PREDSTAVITEV SREDNJIH IN VELIKIH PROJEKTOV

Projekt: pOSEBNI prijatelji
Prijavitelj: KED Smetumet
Partnerji: Želva, URI Soča, Humanitas, Zoopi in HIL
Vrednost projekta: 127.187 EUR

FB: https://www.facebook.com/smetumet?fref=ts, spletna stran: www.smetumet.com

pOSEBNI prijatelji  ...so predelane stare igrače z novim poslanstvom. Plišasti medvedki, punčke, škratki, bodo šli v šole, vrtce, na ulice in v trgovine, da povedo zgodbe o potrošnji, ki presega naše potrebe in o potrebah, ki so posebne in osebne hkrati…

Projekt pOSEBNI prijatelji je namenjen osveščanju in vzpostavljanju konkretnih rešitev na področjih odpadnih igrač in enakopravnosti ljudi, ne glede na njihove različne potrebe in sposobnosti. Jedro projekta je nenavaden način povezovanja skrbi za okolje in opolnomočenja ljudi s posebnimi potrebami - predelava odpadnih igrač v invalidskem podjetju v igrače s pOSEBNIM sporočilom. Spremljevalne dejavnosti so zasnovane inovativno, sodobno, vključujoče in odprto za javnost ter posameznike, saj želimo vzpodbujati razmišljanje in delovanje, ki vodi k boljšemu in odgovornejšemu življenju za vse.

Ker verjamemo, da imamo vsi različne in hkrati posebne potrebe, si želimo, da bi se vzpostavilo družbeno stanje, v katerem je za “posebne potrebe” poskrbljeno do te mere, da so potrebe vseh posameznikov enakovredne in postanejo le še “osebne”. Da bi bilo upoštevanje posebnih in osebnih potreb vseh enako pomembno za vse.

Kulturno ekološko društvo Smetumet vsebinsko in administrativno vodi projekt, organizira dejavnosti ter celostno oblikuje pOSEBNE prijatelje. Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS Soča bo prispeval strokovno podporo in del kapacitet v okviru poklicne rehabilitacije. Zbrane stare igrače bodo predelovali zaposleni v invalidskem podjetju Želva. Humanitas, društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti, bo poskrbelo za predstavitev globalnih vplivov prekomerne potrošnje in sodobnega življenskega sloga. Zavod za otrokom prijazno igro Zoopi bo osvetlil situacijo glede uporabe igrač v našem okolju in organiziral logistiko zbiranja starih igrač. Svetovanje s področja participatornih praks in sociološko študijo na primeru projekta pa bo, skupaj s svojimi študenti, vodila profesorica Univerze v Lillehammerju.

Glavne dejavnosti projekta:
·         akcije zbiranja starih in presežnih igrač ter ostalih odpadnih materialov za reciklažo
·         oblikovanje in izdelava didaktičnih igrač s posebnimi potrebami - pOSEBNI prijatelji
·         izvedba delavnic in razstav na osnovnih šolah in v vrtcih, oblikovanje učnih gradiv
·         skupnostne Carrotmob akcije in posegi v javni prostor za izboljšanje dostopnosti za vse
·         ozaveščevalne delavnice, razstave, okrogle mize in dogodki za splošno javnost
·         sociološka študija na primeru projekta za namen prenosa dobre prakse v druga okolja

Inventura po šestih mesecih:
Preko poletja smo zbrali izjemno število starih plišastih igrač, zato zbirne akcije začasno zaustavljamo.
Izdelali smo prve prototipe pOSEBNIH prijateljev, ki se že veselijo obiskov otrok in sodelovanja na delavnicah (Ambulanta za pOSEBNE prijatelje).

˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟

Projekt: Stičišče Prehod
Prijavitelj: Racio Social, Zavod za razvoj socialnih in zaposlitvenih programov
Partnerji: AURIS Kranj, Iyl-z & daughters as, Norveška
Vrednost projekta: 133.327 EUR

Spletna stran: http://www.auris-kranj.si/index.php/component/content/article/121-sticisce-prehod-2014-2016/636-sticisce-prehod

Prehod mladih z omejitvami (v nadaljevanju MO) iz šolskega sistema na trg dela v Sloveniji ni zadostno in celostno organiziran. Kot ena izmed rešitev se ponuja razvoj sistema podpore, ki bi s pomočjo nadzora in sistematične priprave MO pripravil na vstop na trg dela.

Cilj projekta je opolnomočenje ranljivih skupin z vzpostavitvijo celostnega sistema pomoči in podpore v dveh slovenskih regijah, kjer bosta vzpostavljeni stičišči za prehod MO iz šolskega okolja na trg dela. Stičišči bosta nudili informacijsko, izobraževalno in svetovalno podporo za MO, njihove starše, zaposlene na različnih institucijah in organizacijah, ki so v neposrednem stiku z MO, ter z delodajalci. V obeh regijah bo projekt vzporedno razvijal mrežo institucij, agencij, delodajalcev in ostalih NVO z namenom zagotavljanja kakovostnega in dobro organiziranega procesa prehoda MO. Ugotovitve in rešitve, nastale tekom projekta, bodo uporabljene v predlogih pristojnim državnih institucijam za njihovo uporabo in implementacijo.

Inventura po šestih mesecih:
V dveh slovenskih regijah sta se vzpostavili stičišči za prehod mladih z omejitvami iz šolskega okolja na trg dela : Stičišče Prehod v Celju  (Savinjska regija) in Stičišče Prehod v Kranju (Gorenjska regija), ki nudita informativne, svetovalne in izobraževalne dejavnosti. V individualno spremljanje so se vključili prvi mladi z omejitvami, izvajajo se neformalne izobraževalne delavnice, informira se institucije in službe v regijah, projekt se predstavlja na različnih dogodkih.

˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟

Projekt: Da! Življenju brez trgovine z ljudmi
Prijavitelj: Društvo Ključ - center za boj proti trgovini z ljudmi
Vrednost projekta: 66.667 EUR
FB: https://www.facebook.com/drustvo.kljuc , s pletna stran: http://www.drustvo-kljuc.si/

Projekt Da! življenju brez trgovine z ljudmi (TzL) naslavlja predvsem mlade, ki so zaradi svoje mladosti, neizkušenosti, morda celo naivnosti, odlična tarča trgovcev z ljudmi, ki jih na različne načine vabijo v svoje pasti in jih prodajo, izkoriščajo. Dekleta predvsem za namene spolnega izkoriščanja, izdelavo otroške pornografije, pornografskega materiala, fante pa za pomoč pri privabljanju deklet ter druga kazniva dejanja, nekatere pa tudi za namene spolnega izkoriščanja. TzL ni merljiva; ne poznamo natančnega števila mladih, ki niso le 'pobegnili od doma', ampak so v resnici padli v kremplje trgovcev z ljudmi – kaj se jim je zares zgodilo po navadi izvemo šele, ko se vrnejo domov.

Projekt se bo preventivnih aktivnosti lotil precej na široko, s čimer namerava prijavitelj zajeti čim večje število otrok in mladostnikov po vsej Sloveniji in jim na takšen način problematiko TzL približati do te mere, da se bodo sposobni sami zaščititi in prepoznati pasti, s katerimi jih trgovci z ljudmi skušajo izkoristiti. Pomembno je tudi dejstvo, da so v delavnice vključeni mladi fantje, ki poleg tega, da tudi oni lahko postanejo žrtve TzL, nezavedajoč se svoje kazenske odgovornosti od 14. leta naprej, lahko postanejo pomemben člen organiziranih kriminalnih združb in zalagajo seksualni trg z mladoletnimi žrtvami TzL preko nezavednega novačenja. Odraščajoči fantje postanejo tudi koristniki uslug prostitutk, ki so v svoje delo prisiljene. Zato je preventiva pomembna tudi zato, da fantje ponotranjijo dejstvo, da prisilnim prostitutkam spolnost ni v užitek, ampak gre v bistvu za posilstvo. Pomembno jih je torej naučiti prepoznati osebe, ki so na kakršenkoli način prisiljene v katerokoli obliko izkoriščanja ter jih ozavestiti, kako se lahko takim osebam pomaga.

Inventura po šestih mesecih:
Društvo Ključ je v prvih šestih mesecih trajanja projekta izdalo mladinski roman Loverboy, ki je bil razdeljen vsem slovenskim splošnim knjižnicam, 1075 izvodov pa smo podarili Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, da bodo dostopni tudi v vseh slovenskih osnovnih in srednjih šolah. Posneli smo tudi petminutni film, namenjen preventivnim delavnicam ter 30-sekundni informativni oglas, ki bo viden tako na internetu kot na televiziji. 17. oktobra ob evropskem dnevu boja proti trgovanju z ljudmi v Kinu Šiška organiziramo brezplačen koncert, kjer bo film prvič javno predvajan.

˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟

Projekt: Meta dekleta / Promocija aktivnega državljanstva mlajših žensk
Prijavitelj: Zavod Metina lista
Partnerji: Društvo Vita Activa, Avanta Largo, ŠOFF, Združenje managerjev Slovenije, The Icelandic Women's Rights Association
Vrednost projekta: 66.973 EUR
FB: https://www.facebook.com/metinalista?fref=ts, spletna stran: metadekleta.metinalista.si

Projekt Meta Dekleta je namenjen promoviranju aktivnega državljanstva in spodbujanju večje vključenosti predvsem mlajših žensk v politiko. Raziskave namreč potrjujejo, da se Slovenija glede žensk v politiki umešča na sam rep držav EU in zadnji del svetovne lestvice. Enake možnosti sodelovanja v procesih odločanja za oba spola pa, kot kaže izkušnje islandske partnerice v projektu, odločilno vplivajo na stopnjo demokratičnosti družbe. 

S projektom Meta Dekleta želi prijavitelj povečati zanimanje žensk za delovanje v politiki in pomagati pri odpravljanju stereotipov, ki jih pri tem zavirajo. Soočanje z negativnimi stereotipi in sovražnim govorom namreč marsikatero potencialno kandidatko zavira pri aktivnejšem udejstvovanju. 

Meta Dekleta želimo soustvarjati svet politike, v kateri ne bo zgolj 50 odtenkov sive, ampak več odtenkov žive in živahne barve. Ambicija je vliti zaupanje, pogum in znanja v dekleta, ki bi rada delovala v politiki. Ženske za politiko, politika za vse.

Inventura po prvih šestih mesecih:
Projekt Meta Dekleta, ki smo ga začeli izvajati 1. marca 2014 in traja eno leto, sestoji iz petih večjih aktivnosti: a.) študijski obisk pri partnerici na Islandiji, b.) empirična raziskava, c.) CGP in postavitev spletne strani, d.) videokonferenca in e.) delavnice opolnomočenja po Sloveniji (5).

V prvih šestih mesecih smo (a) poleg obiska pri partnerici na Islandiji, ki ima mnogo uspešnejšo tradicijo sodelovanja žensk v politiki kot Slovenija, naredili še (b) empirično raziskavo, s katero smo ugotavljali, zakaj ni v politiki več mlajših žensk. Rezultati kažejo, da se poglavitna razloga skrivata v delovanju moških omrežij in kalkulaciji strank pri postavljanju kandidatov na izvoljiva mesta. Pomembni oviri sta tudi pomanjkanje samozavesti in problematika usklajevanja političnega življenja z družinskim. Rezultati med drugim kažejo tudi, da so mlajše ženske o politiki celo bolj informirane kot mlajši moški. O moralnih standardih politike pa imajo nizko mnenje, zato pogosteje posegajo po drugačnih oblikah političnega delovanja: raje kot moški se npr. podpišejo pod peticijo, bojkotirajo določene proizvod zaradi ekoloških, etičnih ali političnih razlogov, sodelujejo v protestih, prispevajo denar za družbenopolitično aktivnost. Izdelan je tudi (c)celoten CGP za Meta Dekleta, na glavo postavljene kravate, s katerimi sporočamo, da si želimo drugačno politiko, in spletna stran, na kateri redno objavljamo mnenja žensk, kandidatk, vrhunskih političark in aktivnih državljank, opozarjamo na relevantne dogodke, izpostavljamo mlajše umetnice, v sodelovanju s podjetjem Kliping, partnerjem in sponzorjem projekta Meta, pa mesečno analiziramo prisotnost žensk v najbolj gledanih informativnih TV oddajah. Rezultati po prvih štirih mesecih kažejo, da je komaj vsak peti vabljeni gost v studio ženska, pa še takrat se jih redko sprašuje za mnenja o tako pomembnih zadevah kot je notranja politika ali gospodarstvo.

˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟

Projekt: EXIT
Prijavitelj: SKUP-Skupnost privatnih zavodov
Partnerji: Citizens Foundation of Iceland, Sklad 05 Ustanova za družbene naložbe
Vrednost projekta: 65.800 EUR
Spletna stran: http://www.skup.si/

Projekt Exit je inovativen socialni program za aktiviranje in podporo uporabnikov socialno varstvenih programov, ki jim bo omogočil vključitev v socialno podjetništvo ter olajšal zaposlovanje. Program se osredotoča na ženske uporabnice, ki so finančno, socialno in drugače v neprivilegiranem položaju, vsebina programa pa je v skladu z evropskimi in državnimi strategijami ter pristopi k razvoju aktivnosti za ranljive skupine, katerim želi ta program omogočiti povratek na trg dela in vključitev v družbo.

Ciljna skupina so tako uporabniki 22 programov materinskih domov in zavetišč. Večina jih v tem programu ostaja vključenih dlje časa (približno 843 v l. 2011), saj so ovire uporabnikov/ic za učinkovit izhod iz socialno varstvenih programov zanje prevelike (kljub zaposljivosti nimajo zaposlitve, nerešeni osebni problemi, administrativne ovire, ni motivacije in/ali dostopa do finančnih sredstev za nova znanja in veščine, ne-podjetna naravnanost itd.), njihova opolnomočenost pa nezadostna. Izhod je še težji za posameznike/ice iz ranljivih skupin (mladi nezaposleni, manj mobilne osebe itd.). Drugi razlog je, da okolje in storitve izvajalcev socialno varstvenih programov ne vzpodbujajo v zadostni in učinkoviti meri. Program se izvaja po celem območju Slovenije, razen v Zasavju, notranjsko-kraški in obalno-kraški regiji. Dodatna pozornost programa je namenjena posebnim kategorijam vključenih žensk (mlade nezaposlene ženske med 15 in 29 letom starosti, nezaposlene invalidke, nezaposlene prejemnice denarne socialne pomoči, nezaposlene ženske, ki spadajo v druge ranljive skupine).

Kot osrednji cilj si je prijavitelj zastavil učinkovit izhod iz programov socialnega varstva in razvoj socialno inovativnih aktivnosti, skupaj s Citizens Foundation of Iceland, ter finančnih mehanizmov kot rezultat medsektorskega povezovanja. Projekt bo razvil inovativne izhodne postopke, orodja in načine za izhod iz teh programov, omogočil uporabnicam vstop v svet socialnega podjetništva in razvoj podjetniških kompetenc. Z razvojem tega programa se bodo posledično razvijali tudi že vzpostavljeni socialno varstveni programi, medsektorsko povezovanje ter zavest o pomenu te problematike.

Inventura po šestih mesecih:
V programu EXIT je bila opravljena pripravljalna faza – vzpostavljen stik z materinskimi domovi ter mamicami in predstavitvene delavnice za polovico domov. Prve analize kažejo, da so tri ključne ovire za vključevanje mamic v socialno podjetništvo – na osebni ravni mamic (motivacija itd.), pri materinskih domovih (mamice nimajo organiziranega varstva za otroke itd.), zelo pomembno pa je tudi sistemsko pomanjkanje spodbud za vključevanje mamic v terapevtsko ali redno delo (npr. če priložnostno dela, izgubi socialno pomoč).

˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟

Projekt: Eko-etno romska moda
Prijavitelj: Romsko društvo Romano Veseli
Partnerji: Romsko društvo Cigani nekoč - Romi danes, Zveza ekoloških gibanj Slovenije, Zakonski in družinski inštitut, Novo mesto
Vrednost projekta: 59.480 EUR
FB: https://www.facebook.com/pages/Eko-Etno-Romska-moda-in-Modni-dodatki/691522417634071?fref=ts, spletna stran: http://romano-veseli.si/

Romska manjšina v jugovzhodni Sloveniji živi večinoma ločeno od ostale družbe, podobno kot v getu. Sooča se z ekstremno nizkimi stopnjami dokončanja osnovne šole in zaposlovanja (okoli 5%). Diskriminacija, predsodki in stereotipi so resne prepreke za pripadnice in pripadnike romske skupnosti - zapirajo jim pot do sreče, znanja, dela in uspeha.

Namen projekta je opolnomočiti in aktivirati pripadnike in pripadnice romske manjšine, da bodo lažje vstopali na trg dela. Prijavitelj želi razviti mrežo nevladnih organizacij in drugih institucij za izboljšanje pogojev zaposlovanja Romov, odpreti javno diskusijo o tej pereči temi in oblikovati predloge za izboljšanje stanja. Osrednji cilj je tudi vzpostaviti inkluzivni atelje eko-etno romske mode kot prostora z vizijo zaposlovanja Romov in drugih ranljivih skupin, ki je hkrati prostor medkulturne izmenjave in razvoja. Prav tako je cilj zmanjšati prepad med Romi in ne-Romi s približanjem romske kulture pripadnikom drugih skupnosti, na območju jugovzhodne Slovenije.

V okviru projekta bodo v romskih naseljih in v novo ustanovljenem ateljeju skupaj z aktiviranimi pripadniki romske skupnosti v nizu delavnic ustvarili nov vir vrednosti - eko-etno romsko modno kolekcijo za današnji čas. Svoje delo bodo predstavili v tiskani in e-obliki, posneli film, pripravili romski zajtrk, se sprehodili po modni pisti na etno-eko romski modni reviji. Strokovni team zagotavlja odličnost v medsebojnem komuniciranju in razvoj učinkovitega pristopa za opolnomočenje ranljivih skupin, predvsem romskih žensk, pa tudi romskih moških, mladine in otrok – na osnovi njihovih potreb in pravic, za lažji vstop v javno sfero dela in zaposlovanja.

Inventura po šestih mesecih:
Vrata je odprl Atelje eko-etno romske mode, ki je inovacija v družbeno-kulturnem življenju jugovzhodne Slovenije. Atelje povzroča razburjenje v političnih strukturah in kombinacijah, kar se kaže v medijskih napadih na romske predstavnike pred lokalnimi volitvami 2014 ter v nasprotovanju, da bi projekt Eko-etno romska moda v polnosti zaživel.
Projektu so se pridružili vrhunski slovenski oblikovalci društva SQUAT, Independent Fashion Art Design, s katerimi  smo sprožili ustvarjalen proces oblikovanja uspešne blagovne znamke eko-etno romske mode, na poti iz tradicije v inovacijo.

˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟

Projekt: Volk sit, koza cela
Prijavitelj: Društvo Ekologi brez meja
Partnerji:Matveet SA, Norveška, Razvojna zadruga eTRI
Vrednost projekta: 67.374 EUR
FB: https://www.facebook.com/groups/833912680009184/?fref=ts, spletna stran: http://volksitkozacela.si/

Včasih se nam dozdeva, da smo podobni čolnu, v katerem vsi veslajo … v nasprotno smer. Že spreminjanje smeri se zdi skoraj nemogoče. A na srečo imamo tudi drugačne izkušnje. Da se, če se problema lotimo pravilno. Da naravnamo jadra. Da lahko pojemo slona, če se ga lotimo po koščkih, sistematično. Da so lahko volk sit, koza cela in ljudje nahranjeni. In da hrani ni mesto na deponiji.

V Sloveniji po oceni EU letno pridelamo okoli 179.000 ton odpadne hrane ali 86 kilogramov na osebo, od česar je velika večina kuhinjskih odpadkov. Le desetino teh odpadkov predelamo, večina pa konča neobdelanih na odlagališčih. Zato smo Ekologi brez meja oblikovali idejo za Slovenijo brez zavržene hrane (Zero Food Waste Slovenia).

Temeljni smoter projekta je zmanjšati in preprečiti nastajanje odpadne in zavržene hrane.  To želimo doseči s krepitvijo nevladnih organizacij, mreženjem, obveščanjem in izobraževanjem za izboljšano povezanost, odzivnost in učinkovitost deležnikov. Izzivov zato ne manjka.

Z nacionalno platformo za Slovenijo brez zavržene hrane bomo presegli sektorsko razpršenost in povezali  deležnike na področju odpadne in zavržene hrane ter dobrodelnosti. Izvedli bomo vrsto konkretnih pilotnih pregledov nastajanja odpadne in zavržene hrane. Pridobljeni podatki bodo podlaga za oblikovanje nacionalne komunikacijske kampanje in celovitega spletnega portala z orodji za zmanjševanje in preprečevanje nastajanja odpadne in zavržene hrane. Izkušnje bomo podelili z državljani z nizom lokalnih delavnic in predstavili Sejalnico idej.

Inventura po šestih mesecih:
Spletna anketa Ekologov brez meja - na 39 strukturiranih vprašanj se je odzvalo več kot 2000 posameznikov - je pokazala pripravljenost ljudi na spremembo svojega ravnanja za zmanjšanje zavržene hrane, če bodo imeli na razpolago informacije in orodja za ukrepanje.

  • Predstavitev projekta (.ppt)

˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟

Projekt: Organizacija in izvedba psihosocialne oskrbe dolgotrajno bolnih v Celjski regiji
Prijavitelj: Srečališče, društvo za psihoterapijo in skupinsko delo
Partnerji: Splošna bolnišnica Celje, Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani,  Diakonhjemmet University College, Oslo
Vrednost projekta: 134.130 EUR
FB: https://www.facebook.com/pages/Dru%C5%A1tvo-Sre%C4%8Dali%C5%A1%C4%8De/659207840874331?fref=ts, spletna stran: http://www.srecalisce.si

V manj razvitih slovenskih regijah so bolj kot drugod vidne razlike pri oskrbi dolgotrajno bolnih ljudi, kjer bi lahko preventivno in kurativno nastopili pri potencialnih psihičnih problemih. Namen projekta je oblikovanje partnerstva med nevladnimi organizacijami (podporni del), lokalnimi bolnišnicami (kjer je podpora potrebna) ter fakultetami za psihoterapijo (potrebno znanje za učinkovito podporo), ki bi pomagalo tako bolnim kot njihovim družinam.

Poleg navedenih organizacij in vzpostavitve novega socialne storitve, bo eden izmed vidnejših rezultatov projekta tudi aktivacija ciljnih skupin ter ozaveščanje o pomenu ostalih doprinosov projekta, med drugim o pisarni prve pomoči pri psihičnih problemih, aktivnih psihoterapevtskih skupinah, družinskem svetovanju in psihoterapiji za bolnike ter njihove družine. Prijavitelj ocenjuje, da bodo največ pridobile skupine obolelih za rakom, otroki in mladi z dolgotrajnimi boleznimi ter njihove družine, prav tako bodo tekom projekta pomembna znanja osvojili zdravstveni/oskrbovalni delavci ter študentje psihoterapije. Pri vzpostavljanju projekta bo s svojimi izkušnjami pristopil partner iz Norveške, ki bo preko nadzora in sodelovanja pri delu z navedenimi skupinami v slovensko okolje prenesel dobre prakse in znanja iz norveškega okolja, katerega bodo s skupaj s slovenskimi partnerji prilagodili lokalnemu okolju ter kulturi. Projekt ima veliko možnosti nadgradnje, kajti psihosocialna podpora, ki je v našem zdravstvenem sistemu močno primanjkuje, zajema veliko več dejavnosti, kot jih lahko ponudi društvo s tem projektom. Kot pomemben cilj projekta se kaže tudi ozaveščanje družbe kot celote o problemu in pomenu psihosocialne podpore ob soočanju z boleznijo.

Inventura po šestih mesecih:
Spoznavamo, kako težko delo smo si zadali, ko skušamo kot nevladna organizacija ponuditi novo socialno storitev. Čeprav je jasno, da so potrebe po njej velike, ter da takšne ponudbe obstoječe službe, niti v vladnem niti v nevladnem sektorju, ne razvijajo, se soočamo s klasičnimi odpori tržišča ob novem izdelku: dvomi, nezaupanjem, pomanjkanjem prepoznavnosti. Imamo pa privilegij, da lahko slišimo zgodbe bolnikov in svojcev ter še pobližje odkrivamo, katere storitve na meji med zdravstvenim in socialnim varstvom je poleg našega projekta, še potrebno razviti.

˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟

Projekt: Zagovorniki okolja
Prijavitelj: Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC
Partnerji:  IPOP Inštitut politike prostora, Fokus, društvo za sonaraven razvoj
Vrednost projekta: 66.329 EUR
FB: : https://www.facebook.com/pages/Pravno-informacijski-center-nevladnih-organizacij-PIC/705411846195424, spletna stran: www.zagovorniki-okolja.si

Projekt je namenjen reševanju problema pomanjkanja kapacitet za učinkovito pravno varstvo okolja v podporo okoljskim nevladnim organizacijam. Razkropljenost in razpršeno znanje pravnikov ter drugih strokovnjakov bomo povezali v optimalno celoto – mrežo, preko katere se bo po vseh merilih bistveno povečala kapaciteta za pravno podporo varstvu okolja v javnem interesu. Bazen povezanega znanja in večjih delovnih kapacitet bo prispeval:
·         k širšemu pravnemu varstvu v konkretnih primerih,
·         k večjemu vlaganju pravnih sredstev okoljskih NVO in civilnih iniciativ,
·         k strokovno bolj kompetentnemu in učinkovitejšemu sodelovanju javnosti pri sprejemanju okoljskih odločitev in predpisov ter
·         k strokovno in dejansko utemeljenim zakonodajnim aktivnostim.
Projekt bo okrepil vsebinske povezave med NVO s področja varstva okolja in NVO s področja urejanja prostora. NVO bodo preko reševanja problemov in izvajanja zagovorništva lahko predlagale utemeljene in učinkovite rešitve, ki bodo naslavljale probleme sistemsko in celovito. Ker bo teh aktivnosti več kot do sedaj, bo država težje ohranjala dosedanji sistem, saj bo glas civilne družbe močnejši in učinkovitejši. Vse to pa se bo odražalo na boljšem varstvu okolja in trajnostnem razvoju v Sloveniji.

Inventura po treh mesecih:
-          doslej smo pripravili program izobraževanja Varstvo okolja – usposabljanje za zagovornike okolja« za mlade brezposelne pravnike, ostale zainteresirane pravnike, ki že delujejo na področju, in predstavnike okoljskih NVO, ki jih to zanima;
-          začetek izvajanja projekta doslej potrjuje, da je projektna ideja pravi odgovor na dejanske družbene potrebe (izboljšanje varstva okolja v javnem interesu), kar se najbolj kaže pri pozitivnem odzivu gostujočih predavateljev in izredno velikem zanimanju brezposelnih pravnic in pravnikov.

˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟

Projekt: Z (od)govorom nad sovražni govor - zagon neodvisnega povezovalnega telesa
Prijavitelj: Mirovni inštitut
Partnerji: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Varuh človekovih pravic, JZ RTV Slovenija
Vrednost projekta: 66.600 EUR
FB: https://www.facebook.com/pages/Mirovni-in%C5%A1titut/118732408240516?fref=ts, spletna stran: http://www.mirovni-institut.si/

Sovražni govor je pogosta oblika javnega diskurza, ki vse prevečkrat ostaja nesankcioniran oziroma se ga tolerira kot sprejemljiv način izražanja. Projekt tako naslavlja problem sovražnega govora z vzpostavljanjem neodvisnega telesa za odziv na sovražni govor. Kot cilji so v ospredju zmanjševanje sovražnega govora v Sloveniji, opolnomočenje ranljivih skupin, spodbujanje aktivnega državljanstva in vključitev besedne zveze »sovražni govor« v zakonodajo. Prijavitelj si bo prizadeval za vzpostavitev neodvisnega in trajnostno naravnanega sistema reguliranja javnega odziva na problem sovražnega govora s pomočjo medsektorskega povezovanja (še posebej z državnimi institucijami). Kot posledico pričakujemo večjo angažiranost pri zavračanju sovražnega govora, kar pomeni doprinos za vse naslovljene skupine: ranljive/obrobne socialne skupine, študente, univerzitetne predavatelje, novinarje in urednike, spletne urednike in moderatorje, politike, predstavnike institucij in javnost. Projekt združuje delo in znanje štirih partnerjev, ki delujejo na polju preprečevanja sovražnega govora.

Projekt se je začel izvajati 1. 9. 2014.

˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟

Projekt: Krepitev samoorganiziranih četrtnih skupnosti za neposredno demokracijo in soodločanje o razvoju skupnosti
Prijavitelj: Društvo za podporo Radiu MARŠ
Partnerji: Pekarne magdalenske mreže Maribor, Zofijini ljubimci, Frekvenca, socialno-kulturno združenje nemirnih in aktivnih, Citizens Foundation of Iceland
Vrednost projekta: 133.232 EUR
FB:
https://www.facebook.com/UbranaSkupnost?fref=ts, spletna stran: http://www.ubranaskupnost.si

Javno mnenje slovenskih državljank in državljanov ter še posebej občank in občanov Maribora, prvih zimskih vstajnikov l. 2012, je trenutnima oblikama politike in tradicionalnega demokratičnega odločanja nenaklonjeno. Kot neposredni rezultat vstaj so se v Mariboru razvile prakse direktne demokracije, tj. pojav samoorganiziranih četrtnih skupščin občanov na nivoju mestnih četrti.

Projekt namerava ponuditi podporo občanom pri razvoju direktnih demokratičnih praks. Tako bo projekt podprl informacijsko platformo z nudenjem informacijskih tiskovin, javnih predstavitev in rednih radijskih objav preko radijske oddaje. Projekt bo v sodelovanju z občani razvil in zagovarjal spremembe zakonodaje, ki bodo omogočale nadaljnji razvoj teh praks. V sklopu projekta bodo občanom na voljo neformalna izobraževanja, skozi katera bodo občani pridobili kompetence in veščine, ki so potrebne za direktno demokratično udeležbo v lokalni samoupravi. Projekt bo razvil in zagovarjal institut participatornega proračuna kot orodja za povezovanje praks neposredne demokracije z javno upravo. Kot partner bo pri projektu sodelovala islandska organizacija The Citizen Foundation of Iceland, ki ima izkušnje s povezovanjem formalnih političnih struktur in direktnimi oblikami demokracije.

Inventura po šestih mesecih:
Razvili smo institut participatornega proračuna, ki smo ga uspešno uvrstili v predvolilne debate in programe strank ter neodvisnih list v praktično vseh občinah. Prav tako smo okrepili samoorganiziranje v Mariboru in prakso prenesli tudi v druge kraje v Sloveniji, kjer se že izvajajo ljudske skupščine ali pa se bodo kmalu začele izvajati.

˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟

Projekt: Mladi veter - ®evolucija za  vas
Prijavitelj: Klub Zgornjesavinjskih študentov
Partnerji:Center Rinka, Občina Solčava, Zavod Zlata Leta
Vrednost projekta: 78.846 EUR
FB: https://www.facebook.com/groups/mladiveter2014/?fref=ts
, spletna stran: http://www.kzss.org/mladiveter

V Zgornji Savinjski dolini  je vladala zima. Tema, megla, mraz.

Zimo je počasi začela preganjati pomlad. Skopnel je sneg, kopnela je tudi ozimnica.  Tema in mraz sta se počasi umaknila, megla po dolini pa je vztrajala.

Ko je iz kuhinj pridišalo po ocvirkih, ki so jih gospodinje topile za zabelo regratove solate, je po dolini zavel lahen vetrc, enajstnik. Med južino so skozi kuhinjsko okno posijali prvi sončni žarki. Sprememba vremena in izvrstna spomladanska solata sta ljudi napolnila z novo energijo. Ljudje so na glas razmišljali: »Zaloge so pošle. Če bomo želeli preživeti naslednjo zimo, bo treba pljuniti v roke.«

Načrte za plodno prihodnostso popoldne šli kovat v Center Rinka. Dijaki, klub študentov mladi brezposelni, izkušeni starejši, vsi so tuhtali, kako si zagotoviti zlata leta v Solčavi in njeni okolici. Po dolgem in kreativnem viharjenju možganov jih je na poti domov spremljal močan veter z gora, gornik. Razpihal je meglo in oblake, pregnal spomladansko utrujenost in Zgornja Savinjska dolina se je zbudila v jasno, sončno jutro. Mladim veter s sabo prinaša nove ideje in priložnosti za zelena delovna mesta.

»Mladi veter - ®evolucija za vas« je naslov projekta, katerega glavni namen je ustvarjanje novih priložnosti za zaposlovanje mladih v Zgornji Savinjski dolini, z začetkom na Solčavskem.

Enajstnik in gornik sta lokalno specifična vetra, ki na simbolni ravni naznanjata spremembe. Enako smo poimenovali ciljni skupini: e-najstnik predstavlja starejše osnovnošolce in dijake, gornik pa študente in mlade brezposelne. Vzpostavili bomo mrežo nevladnih organizacij, namenjeno trajnostnemu spodbujanju zaposlovanja mladih in ustvarjanje zelenih delovnih mest. Platforma se bo kasneje širila po drugih območjih Slovenije.

Inventura po šestih mesecih:
Pripravili smo osnutke pomembnih dokumentov, ki jih bomo dopolnjevali skozi celotno trajanje projekta. En dokument smo naslovili “Izhodišča za aktiviranje zelenih delovnih mest”, drugega pa “Razvoj modulov za usposabljanje mladih”.
Za dijake in študente smo konec aprila izvedli predstavitveno delavnico, ki je bila dobro sprejeta in se je o njej precej govorilo. Po sistemu svetovne kavarne smo od njih izvedeli, kaj želijo v prihodnosti početi, kakšni so za to potenciali v našem okolju in kaj bi bilo treba spremeniti, da bi ostali v dolini in ne bi bežali v mesta ali tujino.

˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟

Projekt: Enakopravnost narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ in njihovih pripadnikov v slovenski Istri – ENA.KOST
Prijavitelj: Kulturno-izobraževalno društvo PiNA
Partnerji: Pravni center za varstvo človekovih pravic Piran, Akademsko-kulturno umetniško društvo KOLO, Hrvatsko kulturno-umetniško, prosvetno in športno društvo "Istra", Kulturno društvo Albancev Slovenske Istre, University of Stavanger, Faculty of Arts and Education, Department of Education and Sports Science, Norway
Vrednost projekta: 66.947 EUR
Spletna stran: http://enakost.pina.si/, FB: https://www.facebook.com/projekt.ena.kost

Po osamosvojitvi Slovenije so se pripadniki narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ kot »nove« manjšine znašli v situaciji neurejenega statusnega in sistemskega položaja. Zaradi nepriznanega statusa uradne manjšinske narodnostne skupnosti, ki bi jim nudil in zagotavljal posebne kolektivne (manjšinske) pravice, se soočajo z dejavniki, ki ovirajo njihovo proaktivno participacijo v procesih odločanja v slovenski družbi in splošno participacijo v javnem življenju.

V Kulturno izobraževalnem društvu PiNA smo zato začeli z izvajanjem projekta z imenom »Enakopravnost narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ in njihovih pripadnikov v slovenski Istri (ENA.KOST)«, s katerim stremimo k trem ciljem:
1. Opolnomočiti narodne skupnosti narodov nekdanje SFRJ in njihove pripadnike v regiji.
2. Ozavestiti ciljno in širše javnosti o problematiki nepriznanih manjšin in njihovih pravicah.
3. Doseči spremembo institucionalnega okvirja obravnave ciljne skupine na lokalni ravni.


V okviru projekta bomo izvajali vrsto aktivnosti, s katerimi bomo ciljni skupini nudili celovito in dolgotrajno podporo pri uveljavljanju njenih pravic:
- Stičišče NVO pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ (Kidričeva ulica 43, Koper) bo omogočilo in olajšalo njihovo mreženje, organiziranje in povezovanje ter nudilo svetovanje glede možnosti financiranja in promocije njihovih dejavnosti.
- Brezplačna pravna pomoč in svetovanje v sodelovanju s Pravnim centrom za varstvo  človekovih pravic, Piran, ki bo ciljni skupini pomagal pri razumevanju njihovega pravnega položaja ter ji omogočil lažje in učinkovitejše uveljavljanje pravic v vsakdanjem življenju. Pravno svetovanje je namenjeno reševanju različnih pravnih težav in primerov diskriminacije ter kršitev pravic na podlagi narodne in verske pripadnosti.
- Zagovorništvo (za) pravic(e) ciljne skupine na lokalni ravni. Prizadevali si bomo za uveljavitev in zaščito instituta zagovorništva na ravni posameznih občin v regiji in s tem za vključevanje ciljne skupine v procese odločanja. Vzpostavili bomo delovno skupino za iskanje sistemskih rešitev za izboljšavo in spremembo njihovega položaja, ki jo bodo sestavljali tudi pripadniki narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ. Tovrstno telo bo neposredno odgovarjalo na konkretne težave ciljne skupine, opozarjalo na kršitve njenih pravic in podajalo pobude za izboljšavo njenega položaja v regiji.
- Delavnice in predstave interaktivne oblike gledališča, t. i. gledališča zatiranih (forumsko in legislativno gledališče), na katerih bodo udeleženci uprizorili življenjske situacije zatiranja, diskriminacije in druge težave, s katerimi se pripadniki manjšin soočajo vsakodnevno.
- Brezplačni trimesečnik bo obravnaval manjšinsko problematiko in poročal o delovanju narodnih skupnosti narodov in njihovih pripadnikov v lokalnem okolju.
- Izdaja poročila o kršitvah pravic ciljne skupine, ki ga bo sestavil Pravni center za varstvo človekovih pravic, Piran.
- Posvet o položaju nepriznanih manjšin v regiji in Sloveniji, na katerem bodo sodelovali pripadniki narodnih skupnosti ter raziskovalci in strokovnjaki s področja manjšin. Na njem bomo predstavili tudi rezultate projektnih aktivnosti.

Dodana vrednost projekta je v premiku odprtih vprašanj iz politično-teoretske ravni na vsakodnevno raven, z obojestranskim reševanjem konkretnih življenjskih vprašanj, vezanih na narodno pripadnost ter preko tega sprožitev politične zavesti med večinsko in manjšinsko populacijo, ki vodi do konsenza, potrebnega za rešitev odprtih vprašanj položaja v Ustavo RS nezapisanih manjšin.

Inventura po šestih mesecih:
Od začetka projekta smo ciljni skupini zagotovili podporne aktivnosti, kot sta brezplačna pravna pomoč in stičišče za NVO ciljne skupine. Oblikovali smo delovno skupino za zagovorništvo, katere člani so pripadniki narodnih skupnosti, ter v okviru katere se opravlja začetno oceno stanja spoštovanja in varovanja pravic ciljne skupine na regionalni ravni. Obiskali smo norveškega partnerja, Univerzo v Stavangerju, kjer smo se udeležili treninga metode gledališča zatiranih za spodbujanje socialne vključenosti in opolnomočenja manjšin. Izdali smo tudi prvo številko časopisa, namenjenega narodnim skupnostim nekdanje SFRJ v slovenski Istri – ŽAR.
V času izvajanja projekta smo naleteli na nekatere ovire. Veliko težavo predstavljajo neprepoznavanje pomena narodnih skupnosti za lokalno okolje s strani občin, pomanjkanje strategij (na področju kulture, nediskriminacije, enakih možnosti) na lokalnem nivoju in netransparentnost delovanja občinskih teles predvsem pri dodeljevanju razpisnih sredstev. Kar zadeva pravno podporo, je bilo največ obravnavanih primerov s področja delovnega prava, prijav mehke diskriminacije pa je minimalno zaradi njenega neprepoznavanja, neosveščenosti o njej, nezaupanja, ipd. s strani ciljne skupine.

˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟

Projekt: DIKE - projekt opolnomočenja LGBT-oseb in NVO za odpravljanje sistemske in strukturne diskriminacije istospolno usmerjenih oseb, krepitev aktivnega državljanstva, vladavine prava, demokracije in socialne pravičnosti
Prijavitelj: Društvo Kulturno, informacijsko in svetovalno središče Legebitra
Partnerji: Zavod za kulturno raznolikost Open, Mirovni inštitut, Zagovornik načela enakosti (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), Inštitut za pravno raziskovanje, izobraževanje in svetovanje, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) Oslo
Vrednost projekta: 132.791
Spletna stran:
http://www.legebitra.si/, FB: https://www.facebook.com/drustvo.legebitra

Glavni cilj projekta je vzpostavitev trajnostnega sistema za opolnomočenje ranljivih in obrobnih skupin za učinkovito odpravljanje sistemske in strukturne diskriminacije istospolno usmerjenih oseb (LGBT).

Projekt bo analiziral relevantne dele zakonodaje, v slednji identificiral mesta s sistemsko diskriminacijo in vzpostavil trajnosten sistem nadzora sprememb zakonodaje ter kršitev pravic LGBT. Izvajalci projekta bodo z obveščevalno kampanjo naslovili vprašanja o slabi obveščenosti in neaktivnosti LGBT v zvezi z uporabo pravnih sredstev glede diskriminacije ter skušali odkriti vzroke in obseg tega problema. Znotraj projekta bodo oblikovali mrežo LGBT »prijaznih« odvetnikov in sistem P2P svetovanja za LGBT. Kot enega izmed pomembnejših ciljev prijavitelj izpostavlja opolnomočenje socialnega sporazuma med relevantnimi deležniki, tj. vladnimi in nevladnimi organizacijami, institucijami na lokalni ravni, akademsko sfero ter LGBT aktivisti na področju človekovih pravic. Kot primer dobre prakse, ki ga želi prijavitelj vpeljati tudi v slovenski sistem, bodo uporabljena dognanja in vsebine norveških partnerjev Landsforeningen za lesbisk og homofil frigjøring.

˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟

PROJEKT: V ISTEM ČOLNU: MLADI ČUVARJI IZROČILA
Prijavitelj: Pajn Zavod za sonaravno bivanje
Partnerji:The fundation Museums Centre in Hordaland, Norway, Srednja šola za gozdarstvo in lesarstvo Postojna
Vrednost projekta: 130.520 EUR
Spletna stran: http://hisaizrocila.si/, FB: https://www.facebook.com/hisaizrocila

Kljub mednarodni slavi Cerkniškega jezera se znanja starejših generacij lokalnega prebivalstva, ki se je znalo prilagoditi posebnostim okoljskega sobivanja z jezerom, počasi izgubljajo. S pomočjo sodelovanja muzeja iz norveškega Hordalanda bo v Dolenji Vasi vzpostavljen izobraževalni program v Hiši izročila.

Projekt Mladi čuvarji izročila bodo vodili lokalni strokovnjaki za ohranitev kulturne dediščine, pri čemer se bo program osredotočal na ohranjanje tradicije in razvoju trajnostnih produktov in veščin. S programom se bodo povezovale generacije, ranljive skupine in obiskovalci, tj. vsi, ki jih bo program vključil v ročne obrtne dejavnosti. Slednje bodo prispevale k ohranjanju izročila kulturne dediščine in opolnomočile lokalno skupnost.

Inventura po šestih mesecih:
Človek že tisočletja uporablja plovila za prehajanje preko vodá. Na Cerkniškem jezeru se je kot stoletja stara dediščina plovnosti po celotnem porečju Ljubljanice ohranil drevak-tradicionalni čoln, ki predstavlja vmesno razvojno fazo čolnarstva od enodebelnega deblaka do rebrastega čolna. Projekt V ISTEM ČOLNU – MLADI ČUVARJI IZROČILA je spodbudil izdelavo pri zadnjem živečem mojstru, da bi se funkcija drevaka ne izgubila in bi jo mladi peljali naprej v življenje poleg ribištva tudi za etnološko in ekološko varovanje ter razvoj turizma.

 

  • Rezultati javnega razpisa za srednje in velike projekte (.doc)

 

˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟˟

PREDSTAVITEV MALIH PROJEKTOV

Projekt: Za gozd- za nas. Aktivacija civilne družbe in zastopanje javnega interesa v novi slovenski gozdni zakonodaji
Prijavitelj: Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov- Dinaricum
Partnerji: Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC
Vrednost projekta: 20.170,00 €

Spletna stran: http://dinaricum.si/, FB: https://www.facebook.com/dinaricum?fref=ts

Cilj projekta je povečati vpliv civilne družbe pri sprejemanju nove gozdne zakonodaje in s tem zagotoviti sonaravno upravljanje z gozdom, v katerem bodo zagotovljene vse funkcije gozda, ki so v javnem interesu (ekološka, socialna in ekonomska).

Slovenski gozdovi so eni izmed najbolje ohranjenih v Evropi, vendar pa je danes upravljanje z njimi na prelomnici. V naslednjih dveh letih se bo prenovila slovenska gozdna zakonodaja (zakonodaja na področju gozdarstva). Obstaja nevarnost, da bodo v njej nad javnim interesom prevladali interesi kapitala in da bosta varstvo in ohranjanje narave ostala zapostavljena. Zato je pomembno, da novelacijo zakonodaje budno spremlja civilna družba in se aktivno vključuje v postopke prenove. Trenutno se slovenska javnost ne zaveda dovolj vrednosti gozda kot naravnega vira, odločevalci pa niso seznanjeni s stališči državljanov do upravljanja z gozdnim prostorom, na podlagi katerih bi lahko sprejemali legitimne odločitve. Projekt bo informiral splošno in strokovno javnost o aktualnem dogajanju na področju spreminjanja gozdne zakonodaje ter promoviral vrednost različnih funkcij slovenskih gozdov. Analiziral bo stališča slovenske javnosti do gozda in upravljanja z njim skozi javnomnenjsko raziskavo, uporabil rezultate za oblikovanje ciljne informativne kampanje ter stališča javnosti posredoval odločevalcem, ki bodo tako lahko preverili legitimnost svojih odločitev. Nevladne organizacije s področja naravovarstva, okoljevarstva in trajnostnega razvoja bo povezal v Koalicijo za gozd, ki bo aktivno spremljala aktualno politično dogajanje, se nanj odzivala in se vključevala v postopke novelacije slovenske gozdne zakonodaje. Skozi širok in transparenten civilni dialog bo koalicija pripravila predloge sprememb nove gozdne zakonodaje in jih posredovala odločevalcem.

Projekt: Mreženje za zgodnjo obravnavo otrok z Downovim sindromom
Prijavitelj: Downov sindrom Slovenija – društvo za kakovostno življenje ljudi z Downovim sindromom
Partnerji: Društvo za kulturo inkluzije, Zveza Sožitje  –  zveza  društev za pomoč  osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije
Vrednost projekta: 20.600,00 EUR

Spletna stran: http://www.downov-sindrom.si/, FB: https://www.facebook.com/downov.sindrom.slo?fref=ts

Kljub vse več dokazom o izjemnem pomenu zgodnje obravnave za telesni in duševni razvoj otrok z Downovim sindromom (DS), se ta sistemsko ne izvaja in je nedostopna večini otrok, ki bi jo potrebovali. Cilj projekta je okrepiti strokovne potenciale za izvajanje zgodnje obravnave in s prenosom znanj v prakso neposredno omogočili dostop do zgodnje obravnave otrokom z DS. Ob tem bo projekt dvigoval zavest celotne mreže za podporo ljudem s posebnimi potrebami o pomenu zgodnje obravnave. Ob otrocih z DS so ciljne skupine tudi njihovi starši, strokovnjaki, pa tudi širša družba. Ob neposrednih koristih za otroke z DS, ki bodo neposredno vključeni, bo projekt ustvaril dolgoročne pogoje za izvajanje zgodnje obravnave in s tem omogočil tej ranljivi skupini ljudi izpolnitev njihovih potencialov in lažje vključevanje v družbo.

Projekt: Računalniki za vse
Prijavitelj: Društvo za trajnostni razvoj Duh časa
Partnerji: Center za socialno delo Sežana, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Društvo uporabnikov Linuxa Slovenije – LUGOS, Društvo Vez-je za darovanje računalnikov otrokom in mladostnikom iz socialno šibkejših družin
Vrednost projekta: 22.175,02 EUR

Spletna stran: http://racunalniki.duh-casa.si/, http://racunalniki.duh-casa.si/uspehi/projekt-racunalniki-za-vse/, FB: https://www.facebook.com/DuhCasa

Ponovna uporaba zavržene računalniške opreme v korist socialno šibkejšim in NVO je jedro projekta Računalniki za vse. Cilj je okrepiti dejavnost z opremo, orodjem in strokovnim znanjem partnerjev, povezanih v medsektorsko mrežo. S tem bo projekt pomembno prispeval k dvigu digitalne pismenosti ciljne skupine in zmanjšal delež odpadne računalniške opreme. V času trajanja projekta bodo rešili vsaj 300 računalnikov in jih podarili ciljni skupini, postavili 25 wlan točk,  izvedli izobraževanje o odprtokodnih računalniških rešitvah za NVO, posodobili delovne procese in pripravili petletni razvojni načrt dejavnosti. Učinki okrepljene promocije bodo posebej vidni v treh lokalnih okoljih -  Sežani, Novem mestu in  Ljubljani. .

Projekt: Škratmobil - mobilna socialno-kulturna platforma za otroke in mladostnike
Prijavitelj: Kulturno umetniško društvo Anarhiv
Partnerji: Zavod za uveljavljanje vizualne kulture Vizo, Izobraževalni center za zdravo življenje EDUCOR, Knjižnica Črnomelj, Mladinski center Metlika, Kulturni Center SEMIČ
Vrednost projekta: 19.982 EUR

Spletna stran: http://kudanarhiv.org/, FB: https://www.facebook.com/skratova.citalnica

Projekt se osredotoča na slovensko regijo Belo Krajino, kjer sta ključna problema visoka brezposelnost med mladimi in njihovo zapuščanje Bele Krajine, ki posledično vplivata na vse starostne skupine populacije. Projekt se osredotoča na socio-kulturni razvoj otrok in mladih s prenosom znanj in praks, ki so ključne za premagovanje aktualne recesije in oblikovanje boljše skupne prihodnosti, ter daje velik pomen tudi udeležbi njihovih staršev, brezposelnih mladih, Romov, starostnikov in drugih marginalnih članov družbe. Prioriteta projekta je opolnomočenje ranljivejših skupin z razvojem človeškega kapitala preko ponujenih dejavnosti projekta, ki v tem okolju sicer niso na voljo, širši namen projekta pa je krepitev civilne družbe v Beli Krajini in povečati prispevek k socialni pravičnosti.  Projekt vzpostavlja socialne-kulturno platformo, ki bo v izbrani regiji vzpodbujala k razvoju kulturno-izobraževalnih in socialno angažiranih dejavnosti (glasba, gledališče, film, fotografija, literatura, poklicna svetovalnica, psihoterapevtsko svetovanje, ekologija, premakultura, jezikovni tečaj, tečaj izdelave spletne strani), k čemur bo dodatno prispevala njena posebna mobilna infrastruktura – kombi, ki bo omogočal ciklično obiskovanje krajev v regiji. Projekt bo tako zagotavljal čim uspešnejši prenos znanja in veščin na mlade in otroke, ljudem pomagal iz osebnostnih stisk ter jih okrepil z veščinami za samopomoč, aktivno vključeval mlade v svoje lokalno okolje z osvojenimi veščinami in okrepil zavest lokalnega okolje o povezovanju in solidarnosti.

Projekt; Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga
Prijavitelj: Mladinski svet Občine Slovenske Konjice
Vrednost projekta: 22.000 EUR

Spletna stran: http://www.msosk.si/, FB: https://www.facebook.com/pages/Mladi-Ambasadorji-Medkulturnega-Dialoga/118840184845116?fref=ts

Temeljni cilj projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga (MAMD) je ustvarjati priložnosti za spoznavanje in sožitje različnih kultur v multikulturnem svetu, z namenom razvijati občutek skupnosti in pripadnosti ter gojiti vzajemno spoštovanje in razumevanje drug drugega. Glavna dejavnost in poudarek projekta zato temeljita na neposredni mladinski participaciji in participaciji otrok starih med 12 in 15 let. V sklopu treh prilagojenih modelov delavnic Urice medkulturnega dialoga na teme romska in muslimanska kultura in LGBT skupnosti in kreiranem novem modelu na temo migranti in migrantke bo izmed sodelujočih 300 mladih izbranih vsaj 20 mladih ambasadorjev medkulturnega dialoga, ki bodo na različne načine raziskovali svojo kulturo in kulturo sovrstnikov in sovrstnic v drugih državah. Otroci bodo na ta način prispevali h kontinuiranemu procesu vzpostavljanja medkulturnega dialoga v odprtih in pluralističnih družbah in razvijali priložnosti za sovrstnike pri pridobivanju medkulturnih zmožnosti v rani mladosti. V času izvajanja projekta MAMD bo izšla tudi elektronska publikacija Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga, vzpostavljena bo spletna stran MSOSK in nadgrajena obstoječa spletna stran projekt MAMD, na vzorcu vsaj 500 otrok starih med 12 in 15 let bo izvedena raziskava o stopnji pripravljenosti mladih za medkulturni dialog, vsi vključeni v projekt pa se bodo srečali na zaključni konferenci projekta MAMD. V sklopu promocije, informiranja in diseminacije rezultatov projekta bo velik poudarek na zagotavljanju vidnosti aktivnosti, mladih, otrok, institucij in manjšinskih organizacij, ki bodo neposredno vključene v projekt na različnih ravneh. Projektne aktivnosti MAMD bodo vzpostavile tudi okoliščine za kvalitetno neformalno izobraževanje mladinskih voditeljev in voditeljic za izvajanje aktivnosti na področju medkulturnega dialoga.

Projekt: Izobraževalni program in skupina za varstvo obolelih za demenco na domu (Živeti z demenco doma)
Prijavitelj: Slovensko združenje za pomoč pri demenci – Spominčica, Alzheimer Slovenija
Partnerji: Ageing and Health (Norveška), Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana
Vrednost projekta: 23.078,63 EUR

Spletna stran: http://www.spomincica.si/, FB: https://www.facebook.com/spomincica.zdruzenje?fref=ts

V Sloveniji ne obstaja nobena oblika nudenja strokovnega varstva obolelim za demenco na domu. Cilj projekta je razviti skupino za varstvo na domu, ki bo obiskala 30 družin. Glavne dejavnosti projekta obsegajo: pripravo programa izobraževanja in izdajo učbenika o varstvu obolelih za demenco na domu, izvedbo 4 delavnic, izdelava spletnega mesta, ozaveščanje javnosti o problematiki demence in pilotni projekt izvedbe izobraževalnih delavnic in organiziranje skupina za pomoč na domu.

V okviru projekta bo vzpostavljamo bilateralno sodelovanje z norveškim partnerjem Ageing and Health ter oblikovano partnerstvo s šestimi samostojnimi društvi Spominčica (Primorske Spominčice, Go-Spominčica, Spominčica Šentjur, Društvo Spominčica Škofja Loka, Spominčica Rogaška Slatina in Spominčica Ormož), ki delujejo na lokalni ravni.

Projekt: KRILA - vzpostavitev podpore mladim na prehodu iz rejništva preko raziskovanja potreb in podpornih skupin ter predstavitev problematike širši javnosti
Prijavitelj: Študijsko raziskovalni center za družino
Vrednost projekta: 19.959,50 EUR

Spletna stran: http://www.srcdljubljana.com/, FB: https://www.facebook.com/SRCD.Lj?fref=ts

Projekt KRILA je namenjen mladim od 12. do 18. leta, ki živijo v rejništvu. Preko informativo-svetovalnih pogovorov, oblikovanih podpornih skupin in foruma bodo z dobro usposobljenim kadrom opolnomočili mlade, ki prehajajo iz rejniškega sistema. Temeljito bodo raziskane potrebe mladih na poti osamosvajanja z več kot 100-imi informativno-svetovalnimi pogovori. Vse to bo vodilo v vzpostavitev podpornega programa na nacionalni ravni za omenjene mlade. Projekt bo poleg mladih v rejniškem sistemu, njihovih matičnih in rejniških družin, preko foruma dosegel tudi širšo javnost in prispeval k večji strokovnosti na področju rejništva v Sloveniji.

Projekt: Balkanski copat (na poti v Islandijo) - izobraževanje, socializacija, opolnomočenje in samooskrba s tekstilnim ročnim delom
Prijavitelj: Človekoljubno dobrodelno društvo Up
Partner: Zavod Oloop Ljubljana
Vrednost projekta: 21.670,00 EUR

Spletna stran: http://www.up-jesenice.org/, FB: https://www.facebook.com/drustvo.upjesenice

Projekt je posvečen brezposelnim migrantkam različnih generacij - iz Kosova, Bosne in Hercegovine, Makedonije in Srbije, živečih na Jesenicah. Kot kažejo raziskave, je priseljena ženska vsaj trojno zapostavljena oseba – kot ženska, mati, priseljenka. Namen projekta je, da jih dodatno izobražuje, kulturno in socialno integrira ter psihično in finančno opolnomoči - s pomočjo tekstilnega ročnega dela, kar je preizkušena in nadvse učinkovita metoda.

Cilj projekta je izdelava sodobne kolekcije balkanskih copat, ki se bo (s pomočjo Islandske mentorice) pod navdihom Islandskega trga in islandske kulturne dediščine transformirala in prevzela prvine obeh kultur. Tako nastala kolekcija izdelkov se bo predstavila na samostojni razstavi v Reykjaviku. Daljnosežen namen projekta pa je trženje Balkanskega copata na Islandskem trgu in živahna kulturna izmenjava med Slovenijo in Islandijo na področju tekstilnega rokodelstva in oblikovanja.

Projekt: Inovativna igralna pot
Prijavitelj: Zavod za varno igro
Partner: Child Safety House Iceland (Varna hiša za otroke Islandija),
Vrednost projekta: 22.700,00 EUR

Spletna stran: http://www.oopa.si/, FB: https://www.facebook.com/OopaVseZaVarnoIgro?fref=ts

Zavod za varno igro želi s projektom Inovativna igralna pot narediti korak naprej v dejavnost zavoda (zav uspešno deluje od leta 2012), ki deluje na področju zaščite otrokovih pravic in se zavzema za varnost in ustreznost otroških igral, igralnih orodij in igralnih površin. Na tem področju Slovenija še vedno zaostaja, saj ne obstaja učinkovitega in celostnega nadzora, hkrati pa je potrebna tudi prilagoditev zakonodaje in regulativnih določil, za kar se zavzema Zavod za varno igro.

Namen omenjenega projekta je izvesti par bistvenih aktivnosti, ki bodo pripomogle k varni igri in spodbudile sodelovanje na številnih ravneh, tako medsektorsko kot tudi z regionalnimi in nacionalnimi organi. V okviru projekta bo izvedena prva Inovativna igralna pot, kar pomeni igralno površino s  posebej prilagojenimi igrali na poti v šolo. Projekt bodo prilagodili tako, da bo za otroke koristen, zanimiv in varen, ter organizirali posebne delavnice, kjer bodo javnost (tako otroke kot tudi odrasle) izobraževali o pomenu otroške igre in hkrati njene varnosti.

Projekt: Soustvarjamo trajnostni razvoj območja Dragonje
Prijavitelj: Eko-Humanitatis, Zavod za multidisciplinarno raziskovanje in udejstvovanje na področju trajnostnih rešitev, ekologije in humanističnih ved
Partner: Turistično kulturno društvo Pomjan
Vrednost projekta: 21.957,00 EUR

FB: https://www.facebook.com/zavod.ekohumanitatis

Projekt spodbujanja participativne demokracije je usmerjen na območje porečja reke Dragonje, ki ima bogato naravno, biotsko, krajinsko in kulturno vrednost ter mnoge potenciale za razvoj zelenih dejavnosti in produktov, ki pa v veliki meri ostajajo neizkoriščenimi. Že več kot 20 let je ključni nerešen problem oz. izziv območja, kako vzpostaviti potrebno varovanje narave in krajine ter spodbuditi trajnostni razvoj območja zasnovan na endogenih potencialih in virih. Projekt bo zato vključeval lokalne NVO, prebivalce in deležnike in bo usmerjen v krepitev in povezovanje lokalnih NVO, vključevanje lokalnih prebivalcev v procese razvoja ter vzpostavitev medsektorskega razvojnega sodelovanja. Ključni rezultati projekta, ki bo vključeval izvedbo aktivnosti mreženja in krepitve NVO, animacije in izobraževanja prebivalcev, izvedbo terenske raziskave,  vzpostavitev medsektorske razvojne skupine ter izvedbo eko-etno festivala, bodo:  vzpostavljena mreža NVO, okrepljena  zmogljivost NVO,  spodbujeno aktivno državljanstvo med lokalnimi prebivalci ter razvito medsektorsko partnerstvo.

Projekt: ODPELJEM TE! – v zeleno Novo mesto
Prijavitelj: Društvo Est=etika, društvo za vzpodbujanje etike v prostoru
Partnerji; Mestna občina Novo mesto, Arriva Dolenjska in Primorska, Založba Goga, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
Vrednost projekta: 12.560 EUR

Spletna stran: http://www.est-etika.si/, FB: https://www.facebook.com/odpeljemte?fref=ts

Projekt bo naslavljal problematiko mestnega potniškega prometa v Novem mestu ter spodbujal njegovo uporabo, posredno pa bo odpiral okoljska vprašanja ter podpiral aktivno državljanstvo. Vključeni bodo glavni akterji v prostoru (občina-prevoznik-javnost). Rezultat bo večja udeležba v mestnem prometu, kar bo doseženo skozi pošiljanje pobud ter neposredne aktivnosti, predvsem urbane intervencije avtobusnih postajališč, v katere bodo vključen novomeški umetniki ter prebivalci Novega mesta.

Projekt:  Varno v šolo brez avta
Prijavitelj:  Društvo Gekolina, društvo za trajnostni razvoj
Partnerji:  Mestna občina Nova Gorica, Ustanova Bit Planota,  Institute of transport economics, Norwegian centre for transport research (Norveška)
Vrednost projekta:  22.000 EUR

FB:  https://www.facebook.com/GEKOLINA

Osnovne šole nimajo določenih varnih poti, ki bi otrokom omogočile varno in trajnostno možnost za njihovo vsakdanje gibanje. V projektu bodo določene  varne poti za tri osnovne šole na Goriškem (OŠ Frana Erjavca, OŠ Solkan in OŠ Trnovo), v aktivnosti promocije trajnostne mobilnosti, ki bo potekala preko različnih dejavnosti, pa bodo vključeni učenci, starši, učitelji, prebivalci Nove Gorice in NVO na Goriškem. Cilji projekta so: boljše osveščanje in znanje učencev treh izbranih osnovnih šol in širše javnosti iz vidika trajnostne mobilnosti, večja uporaba kolesa, hoje, javnega avtobusa za namen prihoda in odhoda učencev  v šolo ter oblikovanje mreže NVO za namen informiranja in sodelovanja na področju trajnostnega razvoja.

V okviru projekta bodo izvedena predavanja o varnosti v prometu iz vidika kolesarja in pešca in  predavanja o vplivu izpušnih plinov na okolje in zdravje, izdelani  3 mobilnostni načrti za tri različne šolske okoliše ter podana tri poročila lokalni skupnosti o sanaciji nevarnih točk za namene večje varnosti šolskih poti. Šolarji vseh treh OŠ bodo vključeni v izvedbo ankete, igro EkoEkipa in gibanje Promotor trajnostnega gibanja v Novi Gorici,

Projekt:  Career Kicker – novi pristopi k neformalnemu prostovoljnemu usposabljanju na delovnem mestu za mlade
Prijavitelj:  Essentia Plus, Inštitut za napredne informacijske rešitve in razvoj
Vrednost projekta:  22.229,80 €

Spletna stran: http://www.career-kicker.com/,  FB: https://www.facebook.com/CareerKicker?fref=ts

Career Kicker bo vpeljal nov, inovativen program neformalnega prostovoljnega usposabljanja na delovnem mestu za mlade, ki bo omogočil pridobivanje praktičnih izkušenj, strokovnih kompetenc, znanj in veščin ter tako pripomogel k boljšemu položaju mladih na trgu dela. V okviru projekta bodo v povezavi s slovenskimi NVO-ji in javnimi organizacijami zagotovili neformalna 14-dnevna  prostovoljna usposabljanja na delovnem mestu.

Cilji projekta:  omogočiti mladim, da si na podlagi neformalnega usposabljanja na delovnem mestu naberejo dragocene izkušnje in pridobijo pomembne kompetence, ki bi jim pomagale pri nadaljnji karierni poti; izvesti 15 prostovoljnih neformalnih usposabljanj na delovnem mestu za 15 mladih v 15 slovenskih nevladnih in javnih organizacijah; pripraviti smernice za izvajanje neformalnih prostovoljnih usposabljanj na delovnem mestu ter njihova nadgradnja in izboljšanje glede na primere dobrih praks in priporočila evalvacije.

Projekt: SADNI MOZAIK: spodbujanje razvoja podeželja v predalpskem prostoru s fokusom na Tunjiškem gričevju
Prijavitelj: Sadjarko vrtnarsko društvo Tunjice
Partnerji: ICRO – Inštitut za celostni razvoj in okolje, Domžale, Občina Kamnik, Osnovna šola Šmartno v Tuhinju.
Vrednost projekta: 19.960 EUR


Za Tunjiško gričevje je danes značilna slaba gospodarska razvitost, kmetijstvo pa se večinoma opravlja le kot dopolnilna dejavnost . Trenutna gospodarska kriza je povzročila, da so ljudje ponovno začeli bolj intenzivno delati na kmetijah. Tunjice imajo bogato sadjarsko tradicijo, dobre pogoje za sadjarstvo in aktivno Sadjarsko – vrtnarsko društvo, ki si prizadeva nadaljevati tradicijo sadjarstva v Tunjicah in spodbuditi domačine, da v tej panogi prepoznajo nove izzive in priložnosti. Cilj projekta je dati voljo in znanje obstoječim kmetom in polkmetom ter predvsem bodočim prevzemnikom kmetij ter ustvariti priložnost za dejavnosti, ki so včasih v vasi že bile zelo visoko razvite in dajale kruh številnim družinam, danes pa s preobrazbo in v drugačnem kontekstu zopet lahko pomenijo novo priložnost za ponoven gospodarski razvoj območja.   

Projekt bo vključeval:  usposabljanje in motiviranje lokalnih kmetov, ki vključuje ekskurzijo z obiskom primerov dobrih praks, serijo motivacijskih člankov v lokalnem časopisu »Tunški glas«, predavanja in delavnice za sadjarske in druge razvojne vsebine,  integracija posameznih kmetij v turistično sadno pot, iizobraževanje osnovnošolske mladine, ki vključuje organizacijo sadjarskih krožkov po OŠ, postavitev sadovnjakov ob šolah, pripravo otroškega kotička na spletni strani društva »Mladi sadjar«, nadgradnjo spletnega kataloga starih jabolčnih vrst z drugimi sadnimi vrstami, organizacijo kviza »Mladi sadjar« ter zaključno prireditev »Sadni dan« z razstavo sadja in izdelkov iz sadja , ki bo namenjena prikazu rezultatov projekta najširši splošni javnosti.

Projekt: Nežno me objemi: Zagovorništvo pravice do zasebnosti ženske in otroka (družine) v prvi uri po rojstvu
Prijavitelj: NARAVNI ZAČETKI Združenje za informiranje, svobodno izbiro in podporo na področju nosečnosti, poroda in starševstva
Vrednost projekta:  22.265,71  EUR

Spletna stran: http://www.mamazofa.org/, FB: https://www.facebook.com/pages/Zdru%C5%BEenje-Naravni-za%C4%8Detki/195089770508926

Projekt Nežno me objemi se zato osredotoča na eno od zelo pomembnih potreb otroka, matere in očeta v tem občutljivem in ranljivem čas -  to je neprekinjen kožni stik mame in otroka v prvi uri po rojstvu otroka (stik koža s kožo – SKK) s podporo očeta.  Dosegel bo tako starše, bodoče starše, odločevalce, porodnišnice, posamezne zdravstvene strokovnjake kot tudi varuha za človekove pravice in zagovornike pacientovih pravic Pripomogel bo k opolnomočenju ženske in partnerja v nosečnosti za uresničitev pravice do zasebnega življenja prek zagotavljanja neprekinjenega stika v posameznih slovenskih porodnišnicah in vplival na izboljšanje prakse v slovenskih porodnišnicah. V projektu bodo izvajalke projekta: širile informacije, izobraževale, osveščale in promovirale pravico do zasebnosti in SKK;  spremljale zagotavljanje pravice do zasebnosti v slovenskih porodnišnicah in opozarjale na kršitve ter oblikovale zagovorniško pobudo za zagotovaljanje pravic do zasebnosti in SKK.

Projekt: Jezikanje in igranje za uresničene sanje: jezikovne in gledališke delavnice za krepitev jezikovnih, komunikacijskih in socialnih veščin mladih iz manjšinskih skupnosti v Velenju
Prijavitelj: Bošnjaško mladinsko kulturno društvo
Partner: Kulturni center Marija Vera
Vrednost projekta: 19.250,00 €

FB: https://www.facebook.com/bmkdvelenje

Namen projekta je okrepiti jezikovne, komunikacijske in socialne veščine otrok in mladih s poudarkom na mladih, pripadnikih bošnjaške manjšine, ki živijo na področju občine Velenje.
Projekt, ki bo obsegal program jezikovnih in gledaliških delavnic, priročnik za večjo socialno vključenost mladih iz manjšinskih skupnosti skozi gledališko vzgojo ter produkcijo dvojezične predstave – komedije,  bo 30 mladih usposobil za gledališko nastopanje, delovanje in poustvarjanje, jim pomagal razviti veščine javnega nastopanja in govorništva, izboljševati in krepiti jezikovne spretnosti, vzbuditi zanimanje za gledališče in umetnost nasploh ter razvijati spoštljiv odnos do kulture kot celote. Tako se bodo navajali na promocijo lastnega dela in kulturne raznolikosti, vzpostavili sodelovanje in medkulturni dialog z drugimi mladimi iz lokalnega okolja, sprejemali različnost mnenj in osebnosti znotraj gledališke skupine ter pridobili večjo samozavest pri vzpostavljanju stikov in spodbujanje prizadevanja za usklajeno delovanje  posameznikov.

Projekt: S človeško ribico si delimo odvisnost od podtalnice
Prijavitelj: Društvo za jamsko biologijo
Partnerji: Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Občina Dobrepolje, Občina Črnomelj
Vrednost projekta: 34.006,20 EUR

Spletna stran: http://www.tular.si/index.php/sl/

Namen projekta, ki se bo izvajal  na Dolenjskem (Dobrepoljska dolina) in v Beli krajini (Črnomelj), kjer posebej narašča negativni človekov pritisk na proteusa in kraško podtalnico, je ohraniti biotsko raznovrstnost v kraških jamah s poudarkom na izboljšanju zapostavljenega varstva proteusa v Sloveniji, še posebej izjemno redkega črnega proteusa. Projekt bo nujni korak k dolgoročnemu ohranjanju jamske favne ter njenega življenjskega okolja – čiste podtalnice, ki je nujna za ohranitev biotske raznovrstnosti v kraških jamah, in je hkrati edini vir pitne vode na krasu.  
Projekt bo obsegal  ozaveščanje prebivalcev, predvsem šolske mladine, o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti jamske favne, o virih in posledicah onesnaževanja v ranljivem kraškem okolju, ter vplivu onesnažene podtalnice na jamsko favno in pitno vodo;  preizkus in demonstracija inovativnih metod za čimprejšnjo vzpostavitev spremljanja stanja ohranjenosti proteusa v Sloveniji; povezovanje potenciala lokalnih skupnosti, NVO ter raziskovalnih, izobraževalnih in gospodarskih organizacij: zagovorništvo in močnejši nadzor nad izvajanjem zakonskih določil, izboljšanje obstoječe naravovarstvene prakse ter pobudoa za finančni sklad za varstvo proteusa v Sloveniji.


Projekt: Cela ŠTALA (Študij.Trajnost.Akcija.Lastnoročna Aktivacija)
Prijavitelj: Društvo Zelena centrala
Vrednost projekta: 21.770 EUR

Spletna stran: http://www.zelenacentrala.eu/

Cela ŠTALA je inovativen celostni projekt na 6 hektarih posestva v Slovenskih goricah s centrom v »štali«, ki bo središče dejavnosti ustvarjalnega socialnega vključevanja, medgeneracijskega sodelovanja in opolnomočenja ciljne skupine (vse generacije brezposelnih, prekerno zaposlenih in socialno ogroženih v SV Sloveniji). Cilji projekta so: obnova »štale« v skupnostne prostore za trajno doseganje javnega dobrega kot podporno okolje za kreativne zaposlitve, razvijanje inovativnih praks in aktivno preživljanje prostega časa za vse člane skupnosti (otroke, mladino, socialno ogrožene, starostnike, ustvarjalne, izobražene…); krepitev skupnosti, skupnostnega delovanja in skupnostnih socialnih mehanizmov; povečanje zaposlitvenih možnosti ciljne skupine in ustvarjanje kakovostnih delovnih mest na podeželju; večja socialna vključenost ciljne skupine in njena povezanost z visoko usposobljenimi strokovnjaki; trajnostni razvoj podeželja (varstvo narave, biotska raznolikost, naravni materiali). Cilji bodo doseženi prek strokovno vodenih ustvarjalnih delavnic v in okoli »štale« - trajnostne gradnje z glino, urejanja notranjih bivalnih prostorov, restavratorstva, sadjarstva, zeliščarstva, raziskovanja lokalne dediščine in zgodbarstva.

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP

Podpora zmanjšanju socialnih in ekonomskih razlik v Evropskem gospodarskem prostoru.

REC

Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo (REC) je mednarodna organizacija, katere poslanstvo je pomagati pri reševanju okoljskih problemov.

CNVOS

Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij.

Z nadaljevanjem ogleda te strani, se strinjate z uporabo piškotkov na tej strani. Za več informacij o piškotkih kliknite tukaj.