Razpisi

DODATNI RAZPIS za dodelitev neporabljenih finančnih sredstev Sklada za NVO – samo za izvajalce, ki na dan objave razpisa (5. 1. 2016) še izvajajo tekoče projekte iz NVO programa

•    Razpis za dodelitev neporabljenih finančnih sredstev Sklada za NVO (.pdf, .doc)
•    Prijavnica_dodatni razpis (.doc)

 

Javni razpis 2014 – MALI projekti

Navodila za poročanje

 • Navodila za izvajanje in poročanje (.pdf) - 8. 5. 2015 objavljena spremeba na str. 17 glede upravičenih in neupravičenih stroškov
 • Označevanje in uporaba logotipov (.pdf)
 • Communication manual (.pdf)

Gradiva z delavnice za izvajalce malih projektov:

 • Vsebinsko poročanje in sklad za bilateralno sodelovanje (.ppt)
 • Finančno poročanje (.ppt)
 • Komuniciranje in krepitev kapacitet (.ppt)

Rezultati:

 • Rezultati Javnega razpisa 2014 - mali projekti (word)

Razpis (razpis se je zaključil 30. 5. 2014):

 •     Smernice za prijavitelje projektnih predlogov za donacijo na Javni razpis 2014, MALI  projekti - 8. 5. 2014 objavljena sprememba na str. 20 (če organizacija ne priloži letnega poročila, se na dopolnitev pozove samo tiste organizacije, ki so bile ustanovljene pred 2014) (.pdf)
 •     Prijavnica - 8. 5. 2014 objavljena sprememba na str. 14 (sprememba kontrolnega seznama) (word)
 •     Finančni načrt (excel)
 •     Vzorec pogodbe (.pdf)
 •     Potrdilo o dostavi vloge (word)
 •     Označba vloge (word)

 

Gradiva z informativne delavnice:

 • Predstavitev programa za NVO v Sloveniji in javnega razpisa za male projekte (.ppt)
 • Predstavitev finančnih pravil in finančnega načrta (.ppt)

 

Sklad za bilateralno sodelovanje

Upravičenci razpisa so izvajalci projektov, sofinanciranih iz Programa za NVO, ki imajo partnerje iz donatorskih držav (Norveška, Islandija, Lihtenštajn), in organizacije iz donatorskih držav, ki nastopajo kot partnerji v projektih, sofinanciranih iz Programa za NVO. Razpis je odprt od 12. 3. 2014 do porabe sredstev.

•    Razpis Sklada za bilateralno sodelovanje (.pdf)
•    Prijavnica (.doc)

 

Javni razpis 2013 – SREDNJI in VELIKI projekti

Navodila za poročanje

 • Navodila za izvajanje in poročanje (.pdf)
 • Označevanje in uporaba logotipov (.pdf)
 • Communication manual (.pdf)


Delavnica za izvajalce projektov
Gradiva iz delavnice:
•    Vsebinsko poročanje in sklad za bilateralno sodelovanje (.ppt)
•    Finančno poročanje (.ppt)
•    Komuniciranje in krepitev kapacitet (.ppt)

 

Rezultati:

 • Rezultati javnega razpisa za srednje in velike projekte (.doc)

 

Razpis (razpis se je zaključil 5. 9. 2013):

 • Smernice za prijavitelje projektnih predlogov za donacijo na Javni razpis 2013, SREDNJI in VELIKI projekti - 7. 11. 2013 objavljen nov dokument s spremenjeno opredelitvijo administrativnih stroškov (.pdf)
 • Dopolnitev Smernic za prijavitelje v delu administrativne ustreznosti vloge v 2. fazi projektne prijave (.pdf)
 • Prijavnica:
  • 1. Faza – koncept projekta (.doc)
  • 2. Faza – celovita prijava - 22. 10. 2013 objavljen nov dokument s spremenjeno točko 4.2 (.doc)
 • Finančni načrt in viri financiranja - 22. 10. 2013 objavljen nov dokument (.excel)
 • Vzorec pogodbe - 29. 7. 2013 objavljen nov vzorec pogodbe s spremenjenim 7(2) členom (.pdf)
 • Potrdilo o dostavi vloge (.doc)
 • Označba vloge (.doc)
 • Priloga: preglednica rezultatov in učinkov (.pdf)

 

 

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP

Podpora zmanjšanju socialnih in ekonomskih razlik v Evropskem gospodarskem prostoru.

REC

Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo (REC) je mednarodna organizacija, katere poslanstvo je pomagati pri reševanju okoljskih problemov.

CNVOS

Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij.

Z nadaljevanjem ogleda te strani, se strinjate z uporabo piškotkov na tej strani. Za več informacij o piškotkih kliknite tukaj.