O NVO programu

Islandija, Lihtenštajn in Norveška so vzpostavile poseben finančni mehanizem (FM) namenjen zmanjševanju gospodarskih in socialnih razlik v Evropskem gospodarskem prostoru. V okviru finančnih mehanizmov je bilo vzpostavljeno posebno programsko področje, namenjeno podpori nevladnim organizacijam, ki omogoča dostop do finančnih sredstev, usmerjenih v krepitev zmogljivosti sektorja ter spodbujanju njegovega prispevka k socialni pravičnosti, demokraciji in trajnostnemu razvoju.

 

Vloga upravljanja Programa za NVO v Sloveniji je bila zaupana Uradu za finančni mehanizem (The Financial Mechanism Office – FMO) s sedežem v Bruslju, ki administrativno predstavlja del Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA) in ima vlogo sekretariata programa Finančnih mehanizmov. FMO je na javnem razpisu za upravljavca programa za NVO izbral konzorcij organizacij, ki ga tvorita REC Slovenija (Regionalni center za okolje) in CNVOS (Center za informiranje, sodelovanje in razvoj NVO).

 

Skupna vrednost programa za NVO v Sloveniji znaša 1.875.000 evrov, od tega je skladu za projekte NVO namenjenih 1.593.750 evrov. V okviru razpisa za srednje in velike projekte se bo predvidoma razdelilo 1.275.000 evrov, v okviru razpisa za male projekte, ki bo objavljen predvidoma januarja 2014, pa 318.750 evrov.

 

Splošni cilj programa za NVO v Sloveniji je prispevati h krepitvi razvoja civilne družbe in povečati prispevek k socialni pravičnosti, demokraciji in trajnostnemu razvoju.

 

Prednostna programska področja:

PRIORITETA 1: glavna področja financiranja

Demokracija
(15 %)
Človekove pravice
(15 %)
Socialna enakost
(20 %)
- dobro upravljanje in transparentnost
- participativna demokracija
- boj proti korupciji
- pravna država
- pravice manjšin (etničnih, jezikovnih,...)
- boj proti rasizmu in ksenofobiji
- boj proti diskriminaciji
- enakost spolov
- nasilje na podlagi spola
- migranti

 

- socialna enakost
- revščina
- socialno vključevanje marginalnih skupin
- medgeneracijsko sodelovanje

 

PRIORITETA 2: otroci in mladina

Otroci in mladina
(20 %)
- aktivnosti, ki naslavljajo otroke in mladino
- brezposelnost mladih
- neformalno izobraževanje
- preprečevanje mladostniškega prestopništva

PRIORITETA 3: dodatna področja

 

Varstvo okolja
(20 %)
Storitve socialnega varstva
(10 %)
- ozaveščanje in vključevanje javnosti
- biotska raznovrstnost
- podnebne spremembe
- obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije
- odpadki
- trajnostna mobilnost
- lokalna proizvodnja hrane
- podpora novim storitvam za ranljive skupine (socialne inovacije)

 

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP

Podpora zmanjšanju socialnih in ekonomskih razlik v Evropskem gospodarskem prostoru.

REC

Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo (REC) je mednarodna organizacija, katere poslanstvo je pomagati pri reševanju okoljskih problemov.

CNVOS

Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij.

Z nadaljevanjem ogleda te strani, se strinjate z uporabo piškotkov na tej strani. Za več informacij o piškotkih kliknite tukaj.