Drugi programi finančnih mehanizmov v Sloveniji

Finančna mehanizma Norveške in EGP v Sloveniji financirata tudi druge programe, ki jih upravlja Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo.
 

Pogram
Prednostna področja
Predvideni upravičeni prijavitelji na razpis
Objava razpisa
Več o …
POBUDE ZA JAVNO ZDRAVJE
 •         zmanjševanje neenakosti med skupinami uporabnikov,
 •         preprečevanje in zmanjševanje bolezni, ki so vezane na življenjski slog
 •         izboljšanje storitev na področju duševnega zdravja v Republiki Sloveniji
 •          Javni zavodi v sistemu javnega zdravstva
 •          Nevladni sektor na področju javnega zdravstva
 •          Nevladne organizacije s področja krepitve socialno depriviligiranih in drugih ranljivih skupin
Jesen 2013
INTEGRACIJA NAČELA ENAKOSTI SPOLOV TER USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA
 •         dvigovanje ozaveščenosti in raziskave glede enakosti spolov
 •          Javni in zasebni zavodi
 •          Nevladne organizacije
 •          Neprofitna podjetja
 •          Občine
Jesen 2013
BIOTSKA RAZNOVRSTNOST IN EKOSISTEMI
 •         povečana zmogljivost za učinkovito upravljanje in nadzor območij Natura 2000
 •  javni zavodi
 •  nevladne organizacije, ki sodelujejo pri ohranjanju narave
 
Jesen 2013
OHRANJANJE IN OŽIVITEV KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE
 •         Obnovitvena in zaščita kulturna dediščina
 •         Dostopnost kulturne dediščine javnosti
 •            Ministrstva
 •            Občine
 •            Javni zavodi
 
Jesen 2013

 

V okviru finančnih mehanizmov je bil ustanovljen tudi Slovenski štipendijski sklad 2009 – 2014, katerega nosilec je Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS). Druga generacija Slovenskega štipendijskega sklada (prvič se je izvajal leta 2009 in 2010) podpira mednarodno sodelovanje, transnacionalno partnerstvo in mobilnost z namenom povečanja internacionalizacije poklicnega in visokošolskega izobraževanja v Sloveniji. Več o skladu…

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP

Podpora zmanjšanju socialnih in ekonomskih razlik v Evropskem gospodarskem prostoru.

REC

Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo (REC) je mednarodna organizacija, katere poslanstvo je pomagati pri reševanju okoljskih problemov.

CNVOS

Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij.

Z nadaljevanjem ogleda te strani, se strinjate z uporabo piškotkov na tej strani. Za več informacij o piškotkih kliknite tukaj.