Bilateralno sodelovanje - iskanje partnerjev

Programi finančnih mehanizmov so namenjeni tudi spodbujanju sodelovanja med organizacijami iz držav upravičenk in organizacijami iz držav donatoric, zato se v okviru vseh razpisov nagrajuje gradnja trajnih partnerstev.

Za iskanje nevladnih organizacij iz držav donatoric je na Norveškem zadolžen Norwegian Helsinki Committee, na Islandiji pa Icelandic Human Rights Centre.

Če želite preveriti, katere norveške organizacije so zainteresirane za partnerstvo, preverite bazo norveških organizacij.

Če se želite povezati z organizacijami iz Islandije, pišite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Partnerja lahko poiščete tudi sami (npr. preko evropskih NVO mrež, spletnih strani, stikov na dogodkih). Če organizacijo kontaktirate prvič, je pomembno, da zelo jasno predstavite lastno organizacijo, problem, ki ga želite reševati, projektno idejo, ki jo imate, in način sodelovanja s partnersko organizacijo.

 

Sklad za bilateralno sodelovanje (Bilateral Fund)

Za slovenske upravičence, ki bodo projekt izvajali v partnerstvu z organizacijo iz ene izmed držav donatoric, bodo v fazi izvajanja projektov na voljo dodatna finančna sredstva iz Sklada za bilateralno sodelovanje. Sredstva so namenjena povezovanju, izmenjavi izkušenj in prenosu znanja z organizacijami iz držav donatoric.

Upravičenci bodo imeli možnost zaprositi za dodatno financiranje (ki pomeni nadgradnjo potrjenega proračuna projekta) za sodelovanje z organizacijami iz držav donatoric (npr. za udeležbo na seminarjih in konferencah v donatorskih državah). V okviru sklada za bilateralno sodelovanje je na voljo 16.235 €, ki bodo zainteresiranim nosilcem projektov dodeljena po poenostavljenem izbirnem postopku.

Na posebnih razpisnih obrazcih bodo nosilci projektov opisali namen dodatnega financiranja, katerega dogodka se nameravajo udeležiti oz. katero organizacijo nameravajo obiskati, trajanje obiska in predvidene stroške. Upravljavec programa za NVO v Sloveniji bo preučil vse vloge in dodelil dodatna sredstva za bilateralno sodelovanje v skladu z naslednjimi merili: ustreznost in pomembnost aktivnosti za izvedbo projekta, pričakovani rezultati in širši učinki ter stroškovna učinkovitost.

Najvišji znesek donacije iz Sklada za bilateralno sodelovanje je 2.000 €, višina sofinanciranja pa lahko znaša do 80% upravičenih stroškov.

Nosilci projektov, ki bodo prejeli dodatna sredstva za bilateralno sodelovanje, bodo morali upoštevati zahteve glede poročanja in predložiti poročila o dejavnostih in rezultatih. Poleg tega pa bodo morali dokazati izdatke in priložite ustrezne dokumente.

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP

Podpora zmanjšanju socialnih in ekonomskih razlik v Evropskem gospodarskem prostoru.

REC

Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo (REC) je mednarodna organizacija, katere poslanstvo je pomagati pri reševanju okoljskih problemov.

CNVOS

Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij.

Z nadaljevanjem ogleda te strani, se strinjate z uporabo piškotkov na tej strani. Za več informacij o piškotkih kliknite tukaj.