Javni razpis za MALE projekte Programa za NVO Finančnega mehanizma EGP – administrativni pregled

Rok za oddajo vlog na javni razpis za male projekte, na katerem je za projekte nevladnih organizacij na voljo 340.184 EUR, je bil 30. maj 2014 ob 12. uri. Pravočasno je prispelo 241 vlog, 5 vlog je bilo oddanih prepozno. Skupna višina zaprošenih sredstev znaša 4.453.786,18 EUR.

Po administrativnem pregledu, ki smo ga opravili v 10 dneh, je bilo 165 vlog takoj poslanih ocenjevalcem, 8 vlog je bilo zavrnjenih zaradi neupravičenosti, 68 vlog pa morajo prijavitelji dopolniti.

Odločitev o projektih bo znana septembra, izbranih bo do 17 projektov.

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP

Podpora zmanjšanju socialnih in ekonomskih razlik v Evropskem gospodarskem prostoru.

REC

Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo (REC) je mednarodna organizacija, katere poslanstvo je pomagati pri reševanju okoljskih problemov.

CNVOS

Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij.

Z nadaljevanjem ogleda te strani, se strinjate z uporabo piškotkov na tej strani. Za več informacij o piškotkih kliknite tukaj.