Statistične zanimivosti 1. faze na Javnem razpisu 2013 SREDNJI in VELIKI projekti v okviru Norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma EGP

Na Javni razpis za srednje in velike projekte je v roku za oddajo vlog prispelo 365 projektnih idej.  33 vlog ni izpolnilo meril za upravičenost in administrativno ustreznost, zato so bile izločene iz nadaljnjega ocenjevanja. Skupno je bilo tako ocenjenih 332 projektnih idej: 27 s področja demokracije, 23 s področja človekovih pravic, 88 s področja socialne enakosti, 43 s področja socialnih pravic, 95 s področja otrok in mladine ter 56 s področja varstva okolja.

 

Na tem javnem razpisu je na voljo 1.275.000 evrov, za velike projekte 637.500 evrov in za srednje projekte 637.500 evrov. Skupna vrednost prijavljenih idej za velike projekte je znašala 23.075.140,78 EUR, skupna vrednost za srednje projekte pa 8.226.669,70 EUR.

Vse prejete vloge sta ocenila 2 neodvisna ocenjevalca. Če se je njuna ocena razlikovala za več kot 30 %, je vlogo ocenil še tretji ocenjevalec. Skupno število točk predstavlja povprečje med obema ocenama, v primeru tretje ocene pa povprečje med najbližjima dvema ocenama. Na podlagi prejetega števila točk in rezultatov, ki jih zasleduje Program za NVO, je Komisija za izbor projektov predlagala seznam projektov, ki se uvrstijo v 2. fazo. Komisijo za izbor projektov sestavljajo 2 predstavnika nevladnih organizacij, 2 predstavnika lokalnih skupnosti, predstavnik gospodarstva in 2 predstavnika upravljalcev Programa za NVO.

V drugo fazo izbornega postopka se je uvrstilo skupno 63 najvišje uvrščenih vlog po številu pridobljenih točk in sicer projektne ideje za 30 velikih in 33 srednjih projektov. Ker se je kvaliteta projektov med področji razlikovala, se tudi skupno število točk, ki je bilo potrebnih za vstop v 2. fazo, med področji razlikuje.
 
Število uvrščenih vlog za velike projekte po vsebinskih področjih:
5 s področja demokracije, 5 s področja človekovih pravic, 5 s področja socialne enakosti, 4 s področja socialnih pravic, 5 s področja otrok in mladine ter 6 s področja varstva okolja.
 
Število uvrščenih vlog za srednje projekte po vsebinskih področjih:
3 s področja demokracije, 3 s področja človekovih pravic, 6 s področja socialne enakosti, 4 s področja socialnih pravic, 9 s področja otrok in mladine ter 8 s področja varstva okolja.

 

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP

Podpora zmanjšanju socialnih in ekonomskih razlik v Evropskem gospodarskem prostoru.

REC

Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo (REC) je mednarodna organizacija, katere poslanstvo je pomagati pri reševanju okoljskih problemov.

CNVOS

Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij.

Z nadaljevanjem ogleda te strani, se strinjate z uporabo piškotkov na tej strani. Za več informacij o piškotkih kliknite tukaj.